top of page

Polityka Prywatności

Data ostatniej aktualizacji: 14.09.2023

 

§1. Postanowienia Ogólne

 

Korzystanie ze strony internetowej alkoro.com, w tym wysyłanie zapytań za pomocą formularza kontaktowego, może wymagać podania danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu.

 

§2. Administrator Danych

 

Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony www.alkoro.com jest ALKORO sp. z o. o.., z siedzibą przy ul. Poznańska 7/142, NIP: 6772392687.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat przechowywanych danych oraz sposobów ich przetwarzania można uzyskać, kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę elektroniczną: info@alkoro.com.

 

§3. Cel Przetwarzania Danych

 

Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytania i kontaktu z użytkownikiem.

 

§4. Ochrona Danych

 

Administrator danych zbiera i przetwarza dane z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Wprowadzono wewnętrzne procedury mające na celu ochronę danych przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

§5. Udostępnienie Danych

 

Zebrane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, które są uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów (są to organy wymiaru sprawiedliwości, ścigania i inne uprawnione w przepisach prawa).

Dane osobowe mogą być przez nas powierzone również współpracującym z nami podmiotom trzecim, które są Procesorami tych danych, wyłącznie w przypadku zawarcia przez nas z takimi podmiotami odpowiednich umów powierzenia danych oraz tylko w celu przetwarzania ich w imieniu Administratora. 

 

§6. Prawa Użytkownika

 

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwość ich modyfikacji, usunięcia oraz może żądać zaprzestania przetwarzania danych w dowolnym momencie. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§8. Pliki Cookies

 

Strona alkoro.com wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce Cookies dostępnej na stronie.

 

§9. Profilowanie i Reklama

 

Dane użytkowników strony alkoro.com mogą być poddawane profilowaniu w celach marketingowych, w tym dostosowywania treści do zainteresowań użytkownika. Wykorzystywane są tylko te mechanizmy analityczne, które są zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia profilowania poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki i usunięcie plików cookies.

bottom of page